Tủ điện nổi 20 cực

Tủ điện nổi 20 cực

HT20F/MG

505,498 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mã hàng Số cực Kích thước
HT20S/MG 20 420 x 272 x 88.5

Sản phẩm khác

Tủ điện nổi 2-3-4 cực

Tủ điện nổi 2-3-4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 138,621 VNĐ

Tủ điện nổi 6 cực

Tủ điện nổi 6 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 164,788 VNĐ

Tủ điện nổi 10 cực

Tủ điện nổi 10 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 268,716 VNĐ

Tủ điện nổi 14 cực

Tủ điện nổi 14 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 352,359 VNĐ