Tủ điện âm 2-3-4 cực

Tủ điện âm 2-3-4 cực

HT04F/MG

137,886 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mã hàng Số cực Kích thước
HT04F/MG 2 - 3 - 4 210 x 165 x 88.5

Sản phẩm khác

Tủ điện âm 6 cực

Tủ điện âm 6 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 170,814 VNĐ

Tủ điện âm 10 cực

Tủ điện âm 10 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 204,977 VNĐ

Tủ điện âm 14 cực

Tủ điện âm 14 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 321,930 VNĐ

Tủ điện âm 20 cực

Tủ điện âm 20 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 545,223 VNĐ