Tủ điện âm 20 cực

Tủ điện âm 20 cực

HT20F/MG

545,223 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mã hàng Số cực Kích thước
HT20F/MG 20 420 x 272 x 88.5

Sản phẩm khác

Tủ điện âm 2-3-4 cực

Tủ điện âm 2-3-4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 137,886 VNĐ

Tủ điện âm 6 cực

Tủ điện âm 6 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 170,814 VNĐ

Tủ điện âm 10 cực

Tủ điện âm 10 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 204,977 VNĐ

Tủ điện âm 14 cực

Tủ điện âm 14 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 321,930 VNĐ