Tủ điện âm 14 cực

Tủ điện âm 14 cực

HT14F/MG

321,930 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mã hàng Số cực Kích thước
HT14F/MG 14 210 x 344 x 88.5

Sản phẩm khác

Tủ điện âm 2-3-4 cực

Tủ điện âm 2-3-4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 137,886 VNĐ

Tủ điện âm 6 cực

Tủ điện âm 6 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 170,814 VNĐ

Tủ điện âm 10 cực

Tủ điện âm 10 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 204,977 VNĐ

Tủ điện âm 20 cực

Tủ điện âm 20 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 545,223 VNĐ