Sản phẩm

Máng nhôm T5 có chóa (6 tấc)

Máng nhôm T5 có chóa (6 tấc)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 97,500 VNĐ

Đèn tiết kiệm điện T5 điện tử(28W)

Đèn tiết kiệm điện T5 điện tử(28W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 118,125 VNĐ

Máng nhôm T5 có chóa (1m2)

Máng nhôm T5 có chóa (1m2)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 137,500 VNĐ

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (1bóng 14W)

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (1bóng 14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 517,500 VNĐ

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (2bóng 14W)

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (2bóng 14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 665,000 VNĐ

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (1bóng 28W)

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (1bóng 28W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 591,250 VNĐ

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (2bóng 28W)

Đèn T5 chống bụi, chống thấm (2bóng 28W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 812,500 VNĐ

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (1bóng 20W)

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (1bóng 20W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 547,500 VNĐ

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (2bóng 20W)

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (2bóng 20W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 725,000 VNĐ

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (1bóng 40W)

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (1bóng 40W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 623,750 VNĐ

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (2bóng 40W)

Đèn T55 chống bụi, chống thấm (2bóng 40W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 877,500 VNĐ

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (1bóng 18W)

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (1bóng 18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 321,750 VNĐ

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (2bóng 18W)

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (2bóng 18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 476,125 VNĐ

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (1bóng 36W)

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (1bóng 36W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 483,750 VNĐ

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (2bóng 36W)

Đèn T8 chống bụi, chống thấm (2bóng 36W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 596,250 VNĐ

Cầu dao tổng 3 pha - ABS403b

Cầu dao tổng 3 pha - ABS403b

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 2,574,141 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 101,250 VNĐ

Công tắc 1 chiều

Công tắc 1 chiều

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 9,125 VNĐ

Công tắc 2 chiều

Công tắc 2 chiều

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 15,500 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 120,750 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 63,750 VNĐ