Đèn Led âm trần T8 (4bóng-25W)

Đèn Led âm trần T8 (4bóng-25W)

HTLL425RCVG

3,540,000 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

 
Ký hiệu Quy cách Kích thước
HTLL425RCVG 1200mm-4P-25W - Máng dạng hình xương cá 1197 x 597 x 56
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sản phẩm khác

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-10W)

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 875,000 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-10W)

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 937,500 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-18W)

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,225,000 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-18W)

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,312,500 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-25W)

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 2,060,000 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-25W)

Đèn Led âm trần T8 (2bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 2,147,500 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-10W)

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,062,500 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-10W)

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,125,000 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-18W)

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,600,000 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-18W)

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,678,500 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-25W)

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 2,852,500 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-25W)

Đèn Led âm trần T8 (3bóng-25W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 2,940,000 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (4bóng-10W)

Đèn Led âm trần T8 (4bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,250,000 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (4bóng-10W)

Đèn Led âm trần T8 (4bóng-10W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,312,500 VNĐ

Đèn Led âm trần T8 (4bóng-18W)

Đèn Led âm trần T8 (4bóng-18W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,875,000 VNĐ