Khuyến mãi


 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

 

1. Đối với sản phẩm cầu dao tự động MCB

- Chiết khấu 1% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 5 triệu VNĐ đến 25 triệu VNĐ.
- Chiết khấu 2% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 25 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ.
- Chiết khấu 3% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 50 triệu VNĐ trở lên.

2. Đối với sản phẩm cầu dao tổng MCCB

- Chiết khấu 1% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 10 triệu VNĐ đến 30 triệu VNĐ.
- Chiết khấu 2% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 30 triệu VNĐ đến 60 triệu VNĐ.
- Chiết khấu 3% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 60 triệu VNĐ trở lên.

3. Đối với sản phẩm mặt nạ, ổ cắm, công tắc

- Chiết khấu 2% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 5 triệu VNĐ đến 25 triệu VNĐ.
- Chiết khấu 3% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ 25 triệu VNĐ đến 50 triệu VNĐ.
- Chiết khấu 4% cho những khách hàng có tổng giá trị đơn hàng từ  50 triệu VNĐ trở lên.