Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

HTMCB-3P

101,250 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

                             
Mã hàng Dòng điện ngắt mạch (KA) Dòng điện định mức (A)
HTMCB-3P 6 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
                                                                                                                                                                                            

Sản phẩm khác

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 120,750 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 63,750 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 67,500 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 1 cực

Cầu dao tự động MCB loại 1 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 30,000 VNĐ

Cầu dao tự động 1 cực

Cầu dao tự động 1 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 33,750 VNĐ

Hộp nổi MCB 1P-2P

Hộp nổi MCB 1P-2P

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 9,983 VNĐ