Cầu dao tổng 3 pha - ABS403b

Cầu dao tổng 3 pha - ABS403b

ABS403b

2,574,141 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

                       
Mã hàng Dòng điện ngắt mạch (KA) Dòng điện định mức (A)
ABS403b 42 250 - 300 - 350 - 400
                                                                                                                                                                                            

Sản phẩm khác

Cầu dao tổng 3 pha - ABS63b

Cầu dao tổng 3 pha -  ABS63b

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 504,000 VNĐ

Cầu dao tổng 3 pha - ABE103b

Cầu dao tổng 3 pha - ABE103b

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 452,813 VNĐ

Cầu dao tổng 3 pha - ABS103b

Cầu dao tổng 3 pha - ABS103b

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 659,531 VNĐ

Cầu dao tổng 3 pha - ABH103b

Cầu dao tổng 3 pha - ABH103b

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 940,079 VNĐ

Cầu dao tổng 3 pha - GBN103*

Cầu dao tổng 3 pha - GBN103*

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 1,463,766 VNĐ