Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

HTRC364-100

525,000 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

                     
Mã hàng Dòng rò (mA) Dòng điện định mức (A)
HTRC364-100 300 100
                                                                                                                                                                                            

Sản phẩm khác

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 325,774 VNĐ

Cầu dao chống dòng rò - Loại 2 cực

Cầu dao chống dòng rò - Loại 2 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 225,000 VNĐ