Cầu dao chống dòng rò - Loại 2 cực

Cầu dao chống dòng rò - Loại 2 cực

HTRC302

225,000 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

                     
Mã hàng Dòng rò (mA) Dòng điện định mức (A)
HTRC302 30 - 100 25-32-40 - 63
                                                                                                                                                                                            

Sản phẩm khác

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 525,000 VNĐ

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 325,774 VNĐ