Cầu dao an toàn

Cầu dao an toàn

HTSB - 2P

25,000 VNĐ

Thông tin chi tiết sản phẩm

                       
Mã hàng Dòng điện ngắt mạch (KA) Dòng điện định mức (A)
HTSB - 2P 1.5 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40