T5 鋁支架帶罩

T5 鋁支架帶罩

HTT5-R/Y28

137,500 VNĐ

产品详细信息

Đường kính(mm) Chiều dài(mm) Công suất(W) Tuổi thọ trung bình(hrs) Kích thước bề ngoài(mm)
Þ16 1149 28 8000 1168 x 19 x 35

其他产品

T5 鋁支架帶罩

T5 鋁支架帶罩

详细信息 立即購買

價格: 97,500 VNĐ

T5直管電子節能熒光燈

T5直管電子節能熒光燈

详细信息 立即購買

價格: 118,125 VNĐ

T5 防塵,防潮燈具(1P*14W)

T5 防塵,防潮燈具(1P*14W)

详细信息 立即購買

價格: 517,500 VNĐ

T5 防塵,防潮燈具(2P*14W)

T5 防塵,防潮燈具(2P*14W)

详细信息 立即購買

價格: 665,000 VNĐ

T5 防塵,防潮燈具(1P*28W)

T5 防塵,防潮燈具(1P*28W)

详细信息 立即購買

價格: 591,250 VNĐ

T5 防塵,防潮燈具(2P*28W)

T5 防塵,防潮燈具(2P*28W)

详细信息 立即購買

價格: 812,500 VNĐ

T5崁入式

T5崁入式

详细信息 立即購買

價格: 625,000 VNĐ

T5熒光燈

T5熒光燈

详细信息 立即購買

價格: 26,250 VNĐ

中東無罩型T5電子節能燈具

中東無罩型T5電子節能燈具

详细信息 立即購買

價格: 139,125 VNĐ

中東無罩型T5電子節能燈具

中東無罩型T5電子節能燈具

详细信息 立即購買

價格: 260,438 VNĐ

T5崁入式

T5崁入式

详细信息 立即購買

價格: 625,000 VNĐ

T5崁入式

T5崁入式

详细信息 立即購買

價格: 812,500 VNĐ

T5崁入式

T5崁入式

详细信息 立即購買

價格: 750,000 VNĐ

T5崁入式

T5崁入式

详细信息 立即購買

價格: 1,000,000 VNĐ

T5崁入式

T5崁入式

详细信息 立即購買

價格: 1,062,500 VNĐ