Sản phẩm nổi bật

Máng đèn âm trần T5 (2bóng 14W)

Máng đèn âm trần T5 (2bóng 14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 562,500 VNĐ

Máng đèn âm trần T5 (2bóng 14W)

Máng đèn âm trần T5 (2bóng 14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 687,500 VNĐ

Máng đèn âm trần T5 (2bóng 28W)

Máng đèn âm trần T5 (2bóng 28W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 625,000 VNĐ

Cầu dao an toàn

Cầu dao an toàn

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 25,000 VNĐ

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Cầu dao chống dòng rò - Loại 4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 525,000 VNĐ

Tủ điện âm 2-3-4 cực

Tủ điện âm 2-3-4 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 137,886 VNĐ

Sản phẩm mới

Đèn tiết kiệm điện T5 điện tử(14W)

Đèn tiết kiệm điện T5 điện tử(14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 78,750 VNĐ

Máng nhôm T5 có chóa (6 tấc)

Máng nhôm T5 có chóa (6 tấc)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 97,500 VNĐ

Máng đèn T8 chuyển T5(14W)

Máng đèn T8 chuyển T5(14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 90,000 VNĐ

Máng đèn T8 chuyển T5(có chóa 14W)

Máng đèn T8 chuyển T5(có chóa 14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 108,750 VNĐ

Đèn huỳnh quang T5(14W)

Đèn huỳnh quang T5(14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 26,250 VNĐ

Máng đèn T5 siêu mỏng không chóa(1bóng 14W)

Máng đèn T5 siêu mỏng không chóa(1bóng 14W)

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 139,125 VNĐ

Sản phẩm khuyến mãi

Cầu dao tổng 3 pha - ABS403b

Cầu dao tổng 3 pha - ABS403b

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 2,574,141 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 101,250 VNĐ

Công tắc 1 chiều

Công tắc 1 chiều

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 9,125 VNĐ

Công tắc 2 chiều

Công tắc 2 chiều

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 15,500 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Cầu dao tự động MCB loại 3 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 120,750 VNĐ

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Cầu dao tự động MCB loại 2 cực

Chi tiết Đặt hàng

Giá: 63,750 VNĐ